Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

Wielka Sobota błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

Związku z pandemią święcenie pokarmów odbędzie się w następujących wioskach:

Sasino – kościół parking 9.00

Sasino – przy krzyżu ( napis Sasino ) 9.15

Ciekocino – przy krzyżu 9.30

Słajszewo – przy krzyżu 9.45

Biebrowo – przy krzyżu 10.00

Jackowo – przy boisku 10.15

Choczewko – przy krzyżu 10.30

Kurowo – przy kaplicy 10.45

Przebędowo – przy krzyżu 11.00

Ciekocinko – przy krzyżu 11.15

Proszę zachować dystans między sobą.

BŁOGOSŁAWIEN, STWO STOŁU
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAN, SKIEGO
PROPOZYCJA WG KSIĘGI “OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW”1
Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Zwycięzca
śmierci”.
AKLAMACJA WIELKANOCNA
1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
CZYTANIE
2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
PO POSIŁKU

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
MODLITWA
Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Otrzyjcie już łzy płaczący”