PIELGRZYMKA 25.05. – 29.05.2020 –

Osoby udające się na pielgrzymkę w maju, proszę o wpłatę pozostałości. Zaliczka 100, pozostało 730 zł. ( konto lub w biurze ).

Konto : PKO 32 1020 1912 0000 9602 0140 3872