lipiec 2018

W dniu 6 czerwca wylano ławy fundamentu pod nowa plebanię.