Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska handlowego.

Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska handlowego dnia 14.08.2019 r. na Festynie Parafialnym mogą zadeklarować chęć udziału w imprezie. W tym celu proszę o wysłanie wiadomości do 01.05.2019 na adres szykownyk@poczta.onet.pl
Wystawcy, którzy oferują artykuły spożywcze takie jak: popcorn, wata cukrowa, słodycze itp. zobowiązani są posiadać stosowne pozwolenia inspekcji sanitarnej (Sanepidu).
Stoiska wystawców muszą zapewnić sobie własne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze), gdyż Organizator nie przewiduje możliwości podłączenia energii z istniejącej sieci.

Ze względu na odrębne zapytanie w zakresie dystrybucji napojów i posiłków. Organizator nie przewiduje możliwości dopuszczenia stoisk z ofertą gastronomiczną, z wyłączeniem produktów kulinarnych oferowanych przez lokalne organizacje pozarządowe takie jak na przykład koła gospodyń wiejskich, które zostały zaproszone przez Organizatora.