Maciej Babnis 05.08.2018

Maciej Babnis


Ukończył Instytut Muzykologii Kościelnej KUL oraz Akademię Muzyczną w Gdańsku. Uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej  zakresie gry na organach oraz stopień doktora habilitowanego muzykologii. Jest adiunktem w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykłada też na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Napisał szereg artykułów o organach i muzyce organowej oraz obszerną monografię organów w Galicji. Przygotował do druku wydanie utworów organowych F. Ch. Mohrheima oraz Sonaty organowej A. Karczyńskiego. Jako organista koncertował w wielu miastach Polski i Niemiec (Oliwa, Leżajsk, Poznań, Berlin, Greifswald). Komponuje też chóralną muzykę sakralną.