Boże Ciało 2024r. – Msze święte

Msze Święte zostaną odprawione w następującym porządku:

Ciekocinie o godz. 10:00 (po Mszy świętej procesja)

Sasinie o godz. 12:00 (po Mszy świętej procesja)